Kabuk Satışı Pazarlama

Kayısı Kabuğu

Kayısı Kabuğu Kayısı ürünün kırım işlemleri sonucunda tane ile kabuk malzemenin birbirinden ayrışması sonucunda meydana gelen odunsu sert bir malzemedir. Kayısı kabuğu söylem bakımından düşünüldüğünde Kayısı harmanı sonrasında Kayısı tanesinin kabuk dan ayrışması sonrasındaki posa malzemesine de Kayısı kabuğu denilmektedir. Bizim burada anlatmak istediğimiz Kayısı kabuğu ise yakacak malzemesi olarak kullanılan Kayısı kabuğu temel malzemesidir. Kayısı işletmelerinde makineler den ayrıştırılan Kayısı sonrasında meydana gelen Kayısı özünün ayrışması sonrasında çıkan Kayısı kabuğu yakacak olarak kullanılmaktadır.

Ekmek Fırınlarında Kayısı Kabuğu Kullanımı

Ekmek Fırınlarında Kayısı Kabuğu kullanımı bilindiği üzere emek fırınlarının çeşitli periyotlarda sürekli ısı üreterek ekmek pişirildiğin de hammadde bakımından Kayısı kabuğu kullanımı oldukça yaygın ve uzun süreli yanma oranları bakımın dan tercih sebebidir. Kayısı kabuğu diğer yakacaklar dan daha ekonomiktir. Bu nedenlerden dolayı yoğun bir şekilde katı yakıt olarak Kayısı kabuğu çok tercih edilmektedir.

Besi Çiftlikleri ve Besihanelerde Kayısı Kabuğu Kullanımı

Besi çiftliklerinde Kayısı kabuğu kullanımı soğuk kış günlerinde her çeşit besihaneye uyarlana bilir ısıtma sistemlerinde ısıtma hammaddesi olarak Kayısı kabuğu yakıtı kullanılmaktadır. Beshaneler ve besicilik sektöründe besi sobaları nın hazneleri Kayısı kabuğu ile doldurulduğunda uzun süreli yanma oranları ile besihaneler de Kayısı kabuğu yoğun bir şekilde tüketilmektedir.

Sanayi Tesislerinde Kayısı Kabuğu Kullanımı

Sanayi tesislerinde yüksek kalorili yakıt olarak kullanılan Kayısı kabuğu Kayısı Kabuğu kullanımı zamanla artmaktadır. Bunun yanı sıra Kayısı kabuğun dan aktif şekilde kömür ve sanayi kömürü olarakta yararlanılmakladır .

Ekmek Fırınları İçin Kayısı Kabuğu

Kayısı kabuğu ısı odaklı bir çok alan da kullanıldığı gibi emek üreten ekmek fırınların dada yoğunluk bakımı ve kalori bakımın dan kıyaslandığında yoğun bir şekilde Kayısı kabuğu kullanılmaktadır. Ülkemizin çok çeşitli yöre ve bölgelerinde yer alan odunlu ekmek fırınlarında ara yakıt olarak kullanılan Kayısı kabuğu ile üretilen ekmeklerin tadın da oldukça lezzetli olduğu söylenmektedir. Ayrıca dayanımı bakımından incelendiğinde katı yakıtlar arasında oldukça uzun süre ve köz yapmaması sebepleri neticesinde Kayısı kabuğu ekmek fırınlarında yoğun bir şekilde tercih sebebidir.

Kümeslerde Kayısı Kabuğu Tüketimi

Şüphesiz ki yakıtlar arasında düşünüldüğün de bir çok artı yönü olan Kayısı kabuğu, tavuk üretimi yapan kümesler de elektrikli ısıtıcılara nazaran daha az maliyet ve uzun süreli dengeli ısınmaya olanak sağladığın dan ısınma ham maddesi olarak bir çok tavuk kümesi ve piliç yetiştiricileri tarafın dan Kayısı kabuğu kullanım oranı oldukça yüksektir.

Çevre İçin Kayısı Kabuğu

Yakıt ve yakacak sektöründe yerini alan Kayısıkabuğu bir çok alternatif yakacak arasında hem çevresel sebepler den dolayı hem de ekonomik olması yönünden önem arz etmektedir. Kayısı kabuğu işlenmesi nin ardın dan çuvallanarak satışı hazırlanan Kayısı kabuğu , istenen adres sevkiyat ve nakliyesi tarafımızca yapılmaktadır.